DCSIMG
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון

לתערוכה  

 

"תערוכת "שנות טובות
"מ"אוסף הלוחם היהודי בצבאות העולם ובמחתרותלשנה הבאה תכתבו...
שנת תשע"ב בפתח. זה הזמן להיזכר בימים עברו, ימי ראשית מלחמת העולם הראשונה, בה אלפי יהודים נלחמו בשורות צבאו של הקיסר פרנץ יוזף ה- I .
קורטוב מהפטריוטיזם שלהם, מהאופטימיות ומהיהדות שלא נשכחה, ניתן לחוש בתערוכת ה"שנות טובות" מאותה תקופה, מתוך "אוסף הלוחם היהודי".

לשנה טובה תכתבו...
תערוכת "שנות טובות" מ"אוסף הלוחם היהודי בצבאות העולם ובמחתרות"

אסף וכתב: מיכאל לקס
ערכה: נטלי שוחט
סריקת תצלומים: גואל אמיר

היכנסו והתרשמו.

''ניצחון ותהילה לנשק שלנו! שנת אושר! 1914''
											בעלות הברית אוסטרו-הונגריה וגרמניה :
											חיילים משני הצבאות מתפללים בצוותא בשדה הקרב.

עם התערוכה שלוחה לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה
מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.עיצוב חזותי ותוכני
בן הארץ
אמציה והערבים
הקרב האחרון