סדרת תערוכות על סיפור האהבה שבין צה"ל לבין בעלי חיים
לדף הפתיחה
לפורטל משרד הביטחון

סדרת תערוכות על סיפור האהבה שבין צה"ל לבין בעלי חיים        כן המֶהה...פָקֶד!
סדרת תערוכות על סיפור האהבה שבין צה"ל
לבין בעלי חיים:
מאוצרות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
מבוא

כולנו מכירים, עוד מתקופת התנ"ך, את נושא ביות החיות והשימוש עתיק היומין בבעלי חיים, הן לצרכי כלכלה וחקלאות, והן לצרכי מלחמה ולוגיסטיקה. פתגמים כמו "ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו" או המיתוס האוטופי של אחרית הימים "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ" שגור בפי כל.

ואם בהיבט הצבאי- מבצעי אנו עוסקים, הרי שהתמונה ובה "סוס ורכבו רמה בים", צבא פרעו על סוסיו ומרכבותיו טובעים במצולות ים סוף, מוכר לכולם מ"שירת הים" בסיפור יציאת מצרים.

במהלך ההיסטוריה ניצלו בני האדם את תכונותיהן המיוחדות של בעלי חיים (כוח רב, חושים מחודדים ועוד) על מנת להיעזר בהם בדברים שלאדם קשה לבצעם בכוחות עצמו. מבין החיות שהאדם נסתייע בהם לצרכי לחימה מאז ועד היום, רשימה חלקית: סוסים (חיילות פרשים), כלבים (שמירה, תקיפה, איתור וחילוץ), בהמות משא (שוורים, חמורים, גמלים ועוד), בעלי כנף (יוני דואר) , פילים (הטנק של העת העתיקה), ואף חיות קטנות כמו מכרסמים ודבורים.

גם בצה"ל ובתקופה הטרום צה"לית [תקופת "ההגנה"] השכילו להשתמש בשרותן של החיות כתומכי לחימה. גם הן קיבלו, ועדיין מקבלות "צו גיוס" לצד כוח האדם ואמצעי הלחימה והטכנולוגיה. משוכללים ככל שיהיו, אין תחליף לחושים הטבעיים של ידידי האדם. בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מצוי "מכרה זהב" של תיעוד (מסמכים, סרטים ותמונות) בנושא, הפתוח לציבור. מדי פעם תועלה לאתר הארכיון תערוכה על היבט או על יחידה הקשורים בשרות בעלי חיים. כך תוכלו להכיר "על קצה הזנב" נושא רחב יריעה ומרתק .

היכנסו לתערוכות, התרשמו ותיהנו!

תערוכה ראשונה בסדרה

מפרופ' רודולפינה מנצל ועד ליחידת "עוקץ" – כלבים בצמרת

בתערוכה שלפניכם סדרה של מסמכים ותצלומים, רובם המכריע ממסמכי ומאוספי ארכיון צה"ל וארכיון 'ההגנה', שמספרת "על קצה הזנב" את סיפור שרותם הנאמן של כלבים בצה"ל.
עיצוב חזותי ותוכני
בן הארץ
אמציה והערבים
הקרב האחרון


לראש העמוד


כל הזכויות שמורות © 1998. מדינת ישראל,משרד הבטחון.(השימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ).
Copyright © 1998. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights reserved
(Use is subject to Terms of use)