בקשה לעיון בחומר מוגבל

בקשות בתפקיד מטעם צה"ל ומערכת הביטחון יש להפנות באמצעות המייל הצבאי.​​​​ לפ​רטים​
הטופס אינו מיועד למידע מתוך תיק אישי/רפואי. למידע מסוג זה יש לפנות לשלישות ראשית:  meida.co@mail.idf.il או ליחדה לפניות הציבור באכ"א 03-5691000.