לכסיקון כוח המגן ה'הגנה'

​לכסיקון כוח המגן ה'הגנה', בעריכת ד"ר מרדכי נאור ובהוצאת משרד הביטחון והארגון הארצי של חברי 'ההגנה', פורסם לראשונה ב-1992 ויצא לאור במהדורה שנייה ב-1994. הוא כולל אלפי ערכים על 'ההגנה', שנכתבו בידי היסטוריונים ומומחים מתחומים נוספים, ואף בידי יוצאי הארגון, שכתבו על נושאים שבהם נטלו חלק. לצד הערכים כולל הלכסיקון גם מספר ניכר של נספחים ובהם מידע מועיל, כדוגמת רשימת קיצורים ששימשו ב'הגנה', רשימות של חברי הפיקוד העליון של הארגון, של מפקדי המרחבים הפיקודיים, של הקורסים למ"מים, סגלי הקורסים האלה ובוגריהם, ואף רשימה של מפקדי גדודי החי"ש והפלמ"ח. עוד בלכסיקון גם ביבליוגרפיה מוערת ומפתחות של שמות, מקומות ונושאים. המהדורה השנייה של הלכסיקון נסרקה לאחרונה בידי הספרייה הלאומית, וניתן לעיין בה באתר האינטרנט של הספרייה.