תיקים

התיעוד בארכיון לתולדות 'ההגנה' מסודר לפי סוגים הן מסיבות תוכניות והן לצורך שמירה נאותה, בהתאם למקובל בתחום הארכיונאות. סוגי התיעוד העיקריים כוללים תעודות בכתב, תצלומים ותשלילים, מפות ותרשימים, כרזות וכרוזים, פרסומים ועלונים, ספרים ותיעוד אור-קולי במדיות שונות.

באשר לתעודות בכתב, אלה נחלקות לשני סוגים עיקריים: תיקים ועדויות. סוג תיעוד: תיקים, הכולל את האוסף העיקרי של התעודות בארכיון, מקיף כ-24,000 תיקים, המסודרים בחטיבות בדרך כלל לפי הגופים היוצרים או לפי מסגרת נושאית.

התיעוד השמור בחטיבות השונות שייך או נוגע למגוון רחב של גופים ויחידות ב'הגנה', בהם המפקדה הארצית (מ"א) והמטכ"ל; הנוטרות העברית; פלוגות השדה (פו"ש); פלגות הלילה המיוחדות (פל"מ) (Special Night Squads – SNS); חיל שדה (חי"ש) וחיל משמר (חי"ם); הפלמ"ח; שירותי העזר השונים, בהם שירות הידיעות (ש"י), שירות הקשר ושירות הרפואה (ש"ר); המרחבים הפיקודיים של 'ההגנה' ברחבי הארץ – הגלילות הכפריים ונפותיהם, והמחוזות העירוניים; תע"ש; רכש; התיישבות; והעפלה.​

בין חטיבות התיקים שלוש חטיבות גדולות המוצגות באתר זה בהרחבה בדף אוספים מיוחדים: חטיבה של ארכיונים פרטיים של חברי 'ההגנה', מאות מהם, מן הבכירים ביותר ועד לחברים 'רגילים' מן השורה (חטיבה 80); חטיבה ובה אוסף של כ-150,000 תעודות של המחלקה לחקירות פליליות של משטרת המנדט (Criminal Investigation Department – CID) (חטיבה 47); וחטיבת תיעוד שצולם בארכיונים בארץ ובחו"ל במסגרת הפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, שהופקד בשלמותו בארכיון לתולדות 'ההגנה' (חטיבה 123).​

אילוסטרציה 1 לדף הבית-התיעוד בארכיון-תיקים.jpgאילוסטרציה 2 לדף הבית-התיעוד בארכיון-תיקים.jpg
העמוד הראשון של החלטות ועידת מפלגת אחדות העבודה בוועידת היסוד שלה בחצר קבוצת כינרת ביוני 1920.​העמוד השני של התעודה, ובראשו ההחלטה 'לגשת [...] לארגון הסתדרות ההגנה'. החלטה זו הייתה הבסיס להקמת 'ההגנה'.


רשימת חטיבות התיקים בארכיון לתולדות 'ההגנה'

הערה: המספרים בסוגריים ליד כל פריט מציינים את מספר התיקים בחטיבה או בתת-החטיבה

חטיבה 1 – תע"ש (129)

3 תת-חטיבות (55)

חטיבה 2 – רכש (34)

חטיבה 3 – תחבורה והמשמר הנע (8)

חטיבה 6 – תרבות, חינוך והסברה (6)

תת-חטיבה 6/71 – פולקלור, הווי ושיר ב'הגנה' (13)

חטיבה 8 – ש"י

6 תת-חטיבות (409)

חטיבה 13 – אלחוט וקשר (100)

חטיבה 14 – העפלה, בריחה, עקורים (2,083)

3 תת-חטיבות (235)

חטיבה 15 – הגנה והתיישבות (39)

5 תת-חטיבות (14)

חטיבה 16 – נשים ב'הגנה' (36)

חטיבה 19 – הגנה לגאלית

תת-חטיבה 19/46 – שמירה (2)

תת-חטיבה משטר/19 – משטרה (61)

תת-חטיבה נוטר/19 – נוטרות (122)

תת-חטיבה סנס/19 – פלגות הלילה המיוחדות (15)

חטיבה 20 – מחתרות וארגונים אחרים (298)

חטיבה 21 – תקופת המאבק ותנועת המרי (47)

חטיבה 22 – שידורי הרדיו של 'ההגנה' – קול ישראל במחתרת (24)

חטיבה 23 – גדנ"ע, חג"ם, ספורט שימושי (111)

חטיבה 25 – פלמ"ח (132)

2 תת-חטיבות (7)

חטיבה 26 – פו"ש וחי"ש (16)

1 תת-חטיבה (3)

חטיבה 27 – קלוב תעופה, שירות האוויר, חברת אווירון (187)

תת-חטיבה 27/12 – השירות הרפואי (14)

תת-חטיבה 27/109 – השירות הימי (5)

חטיבה 29 – יחסים עם השלטון הבריטי (33)

2 תת-חטיבות (12)

חטיבה 31 – אסירים ומשפטים (108)

2 תת-חטיבות (19)

חטיבה 33 – התנדבות במלחמת העולם השנייה (107)

תת-חטיבה 33/35 – הגדודים העבריים (32)

תת-חטיבה אגחמ/33 – איגוד החיילים המשוחררים (2)

תת-חטיבה שאלו/33 – שאלונים לחיילים הארצישראלים בצבא הבריטי (27)

חטיבה 34 – הדרכה (430)

חטיבה 36 – 'ההגנה' בגולה (73)

חטיבה 37 – היחסים בין היישוב לערבים (2)

3 תת-חטיבות (23)

חטיבה 39 – נופלים ונעדרים (1686)

חטיבה 41 – מאורעות תר"פ, תרפ"א, תרפ"ט, תרצ"ו-תרצ"ט (123)

חטיבה 47 – CID [המחלקה לחקירות פליליות במשטרת המנדט ('הבולשת')] (1,551)

תת-חטיבה אישי/47 – כרטסת אישית (168)

חטיבה 50 – גדוד העבודה (9)

חטיבה 51 – 'ההגנה' באזור הגליל (54)

תת-חטיבה 51/42 – גדר הצפון (2)

חטיבה 52 – 'ההגנה' באזור העמקים (15)

חטיבה 53 – 'ההגנה' בחיפה (42)

חטיבה 54 – 'ההגנה' בגליל התיכון (16)

חטיבה 55 – 'ההגנה' בתל אביב (70)

חטיבה 56 – 'ההגנה' באזור הדרום (7)

חטיבה 57 – 'ההגנה' בירושלים (117)

2 תת-חטיבות (3)

חטיבה 68 – הארגון הארצי של חברי 'ההגנה' (222)

22 תת-חטיבות (1,341)

חטיבה 69 – מלחמת העצמאות (141)

7 תת-חטיבות (33)

חטיבה 70 – תקופת השואה (18)

חטיבה 73 – המפקדה הארצית ומטכ"ל 'ההגנה' (202)

10 תת-חטיבות (10)

חטיבה 80 – ארכיונים פרטיים (3,696)

חטיבה 81 – טיוטות והגהות לספר תולדות ההגנה (20)

חטיבה 86 – עלונים ופרסומים של 'ההגנה'

367 תת-חטיבות (852)

חטיבה 87 – מסמכים מארכיונים שונים (1)

18 תת-חטיבות (112)

חטיבה 96 – ארכיון מפא"י (96)

חטיבה 100 – ספר חטיבת כרמלי (80)

חטיבה 105 – ש"י ערבי (545)

2 תת-חטיבות (86)

חטיבה 107 – סליק 'ההגנה' (250)

חטיבה 110 – תולדות הארכיון לתולדות 'ההגנה' ומוזיאון 'ההגנה' (146)

1 תת-חטיבה (13)

חטיבה 112 – ש"י פורשים (713)

חטיבה 114 – הבריחה (146)

חטיבה 115 – ש"י בריטי (117)

חטיבה 116 – אלבומים (71)

חטיבה 117 – הרצאות ומאמרים, ביבליוגרפיה וטיוטות לספרים (187)

9 תת-חטיבות (80)

חטיבה 118 – לקסיקון 'ההגנה' (55)

חטיבה 120 – רוסיה (48)

חטיבה 123 – פרויקט ההעפלה

90 תת-חטיבות (4,433)

חטיבה 124 – ארגונים ומאורעות לפני הקמת 'ההגנה'

9 תת-חטיבות (88)

חטיבה 125 – ספרי חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות (בסידור)

חטיבה 126 – תיעוד לספר חטיבת קרייתי במלחמת העצמאות (בסידור)