כרזות וכרוזים

התיעוד בארכיון לתולדות 'ההגנה' מסודר לפי סוגים הן מסיבות תוכניות והן לצורך שמירה נאותה, בהתאם למקובל בתחום הארכיונאות. סוג תיעוד: כרזות וכרוזים כולל כ-1,000 פריטים.

בארכיון שמורים מאות כרזות וכרוזים מטעם 'ההגנה', שבהם ביקש הארגון לעדכן את הציבור היהודי ביישוב על פעולותיו ועמדותיו. הכרזות והכרוזים היו אמצעים זולים, קלים להפצה ורבי השפעה, ובאמצעותם ניתן היה לתרום לעיצוב דעת הקהל ביישוב ולהניע את הציבור לפעולה, למשל לסיוע בהורדת מעפילים לחוף ובהסתרתם, או לחלופין להכשלת פעולות בריטיות לתפיסת מעפילים, ולתרומה למגביות לצורכי ביטחון.

חלק מן הכרזות והכרוזים פורסמו בשיתוף עם גופים אחרים ביישוב, כדוגמת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, הוועד הלאומי לכנסת ישראל, ועדת הביטחון היישובית, כופר היישוב ומגבית התגייסות והצלה.​

האוסף כולל גם מאות כרוזים של ארגוני המחתרת אצ"ל ולח"י, עשרות כרוזים של המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה (פאלעסטינישע קומוניסטישע פארטיי – פק"פ), וכן כרזות וכרוזים של עיריות, ואף של רשויות ממשלתיות, שהגיעו לידי 'ההגנה'.​

1 [לדף כרזות וכרוזים].jpg2 [לדף כרזות וכרוזים].jpg

כרזת קיר מטעם הוועד הארצי למען החייל היהודי לרגל 'יום החייל היהודי' בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה, שחל בפס"ח תש"ב, 6 באפריל 1942.​

כרוז של מטה 'ההגנה' מיום ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, יום הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, ובו הנחיות לציבור האזרחי לקראת אפשרות של פלישת צבאות מדינות ערב לארץ.​