ארכיונים טרום צה"ליים

​"ארכיון הצבא...ירכז אליו לא רק את החומר על צבא הגנה לישראל וקודמיו בארץ...  אלא גם על תולדות ההגנה העצמית בכל תפוצות הגולה, וכן השתתפות היהודים במלחמות שחרור לאומיות ובין לאומיות, וחלקם של היהודים בפיתוח האומנות והטכניקה הצבאית." דוד בן-גוריון, דצמבר 1948.

טרום.jpgעם הקמת הארכיון ביולי 1948 הנחה דוד בן-גוריון את מנהל ארכיון הצבא לטפל בתיעוד של הארגונים הצבאיים שקדמו לצבא הגנה בארץ, וכן לטפל באיסוף תיעוד על שרות היהודים בצבאות מדינותיהם ותרומתם לפיתוח אומנות ואמצעי הלחימה במדינותיהם.

ברוח הנחייה זו, מצוי בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון תיעוד ארכיוני של גופים וארגונים שפעלו למען ביטחון היישוב בטרם מדינה, ובהם הארגונים הטרום צה"ליים – ה"הגנה", הפלמ"ח האצ"ל ולח"י. כמו כן, מצוי בו רוב התיעוד של תקופת המעבר מהמחתרות לצה"ל, תוך כדי מלחמת העצמאות.

כך למעשה, כולל ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, לצד התיעוד הצה"לי, חטיבות חומר משלימות מתקופות טרום מדינה, וכן אוספים מיוחדים:

א. הארכיון לתולדות "ההגנה", הנמצא בבית אליהו גולומב בתל אביב.
ב. ארכיון הפלמ"ח, הנמצא בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. בבית הפלמ"ח בתל אביב קיים אוסף משלים של תצלומים, תיעוד אור-קולי, ספרייה עשירה ומידע אודות חברי וחללי הפלמ"ח.
ג. ארכיון לח"י, הנמצא בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. ב"בית יאיר" בתל-אביב קיימים חומרים נוספים, שטרם הוכנו להעברה לארכיון צה"ל.
ד. אוסף הלוחם היהודי בצבאות העולם והתנדבות בני הישוב לצבא הבריטי והבריגדה היהודית (החי"ל) במלחמת העולם השנייה, הנמצא בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

  1. ארכיון לתולדות "ההגנה"

  2. ארכיון הפלמ"ח​           ​  

  3. ארכיון לח"י                 

    אוסף הלוחם היהודי       

לחיפוש בארכיון לח"י ובאוסף הלוחם יהודי בצבאות העולם – כנסו לקטלוג באתר זה, או מלאו בקשה לעיון​​.