מידע מתיקים ענייניים

​​​​מידע מתיקים ענייניים מארכיון צה"ל​

מאגר המידע בארכיון צה"ל מאפשר איתור ברמה סבירה של התיעוד המבוקש.
לא ניתן להיכנס למאגר הנתונים השלם של הארכיון מפאת היותו מסווג.  המבקש לקבל תיעוד אודות נושאים, אירועים, יחידות וכו' מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ימלא טופס בקשה לעיון בחומר ארכיוני. ראה גם הוראת משרד הביטחון 059.02 - עיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.
כל פנייה מטופלת באופן ענייני, ונבדקים תיקים מתאימים. פעולת איתור התיקים המתאימים נעשית בשיתוף עם הפונה, זאת כדי למקד את פנייתו ולחסוך בזמן יקר. אם קיים תיעוד שטרם עבר חשיפה - הוא מועבר לטיפול צוות החושפים, על מנת שהפונה יקבל במהירות האפשרית את התיעוד המבוקש.
הטיפול בפנייה אורך בין שבועיים לחודש ימים, כמתחייב מהנושא המבוקש ומידת מורכבותו. 

עיו​ן בחומר מוגבל
תקנה לפי חוק הארכיונים משנת 1994, שעודכנה בשנת 2010,  מאפשרת להעמיד לעיון הציבור גם תיעוד שנוצר לפני פחות מחמישים שנה, וזאת במענה לפניה שאושרה על-ידי "הוועדה לאישור עיון בחומר מוגבל" (לשעבר הועדה לאישור חוקרים מורשים). יו"ר הועדה היא מנהלת הארכיון. במשך השנים אושרו מאות של בקשות לעיון בחומר מוגבל, ובעקבותיהן נחשפו אלפי תיקים. 

פונים המעוניינים בחומר שנוצר לפני פחות מחמישים שנה, יבדקו תחילה את החומר שכבר הועמד לעיון הציבור, בעקבות פניות שהועדה אישרה בעבר.
אם דרוש להם חומר נוסף, יגישו "בקשה לעיון בחומר מוגבל". יש למען את הבקשה אל מנהלת הארכיון. ניתן להעביר אותה בדואר, בפקס, או באמצעות טופס בק​שה ל​עיון בחומר מוגבל שבאתר.

הוראות משרד הביטחון תשע"ח - 2017
להוראת משהב"ט 059.140לטיפול בבקשות לעיון בחומר ארכיוני שהעיון בו הוגבל
להוראת משהב"ט 059.02 - עיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור.