ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

​​​​​​​​​​ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון ההיסטורי המרכזי של צה"ל ושל משרד הביטחון, ומשמש גם כמגנזה לצה"ל ולמערכת הביטחון. 

רג -2-112584.jpgהארכיון הוא מאגר מידע ייחודי ומרכזי בנושא הפעילות הביטחונית-צבאית של מדינת ישראל, ומהווה את אחד המרכיבים החשובים בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית של החברה בישראל.
בארכיון, מעבר לנושאים הביטחוניים-צבאיים, מצוי תיעוד במגוון רחב של תחומים ונושאים שונים שהעסיקו ומעסיקים את החברה בישראל, ביניהם החינוך, התרבות, הרפואה, הכלכלה, ההתיישבות, התכנון הפיסי וכו'.
הארכיון משרת את צה"ל ואת משרד הביטחון בעבודתם השוטפת, וכן משמש למטרות מחקר, הפקת לקחים, מורשת קרב ומטרות משפטיות.
הארכיון הוא יחידה במשרד הביטחון הכפופה לסמנכ"ל ולראש אגף תקשוב וניהול מערכות מידע, ושוכן במחנה דורי בתל-השומר, בסמוך ללשכת הגיוס ולבית חיים ישראלי של משרד הביטחון.


 

 

​​​

 

​​​​​​​

​​​

 

archives_decl.jpg 

תולדות הארכיון
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוקם ביולי 1948, במהלך מלחמת העצמאות, בהוראתו של ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון. פקודת המטכ"ל הראשונה שהתייחסה לארכיון קבעה, בין היתר, כי "כל חומר של צבא ההגנה אשר אין בו צורך אופרטיבי יש להעביר לארכיון עד 31.8.48."
בהנחיה למנהל הארכיון, ב-19 בדצמבר 1948, כתב בן גוריון: "ארכיון הצבא ירכז אליו לא רק החומר על צבא הגנה לישראל וקודמיו בארץ (הגנת הישובים היהודים מימי יסוד פ"ת, השומר, הלגיון העברי, ההגנה לכל סעיפיה וכו') אלא גם על תולדות ההגנה העצמית בכל תפוצות הגולה וכן השתתפות היהודים במלחמות שחרור לאומיות ובין לאומיות וחלקם של היהודים בפיתוח האומנות והטכניקה הצבאית." 
וכך, ברוח הנחייתו של בן גוריון, מצוי בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון חומר ארכיוני אודות גופים וארגונים שפעלו למען ביטחון היישוב בטרם מדינה, ובהם הארגונים הטרום צה"ליים - ה"הגנה", יחידות הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י. ראוי לציין, כי הארכיון לתולדות ה"הגנה", שמהווה חלק אורגני של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, מכיל תיעוד חשוב אודות ארגון ה"הגנה", תקופת המנדט הבריטי, מלחמת העצמאות והמעבר לצה"ל.
בנוסף, בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מצוי גם ארכיון לח"י, שהועבר על ידי עמותת לח"י.
בבית הפלמ"ח ברמת אביב פועל מרכז מידע וארכיון הכולל ספרים, סרטים, עדויות ותצלומים על הפלמ"ח וחבריו מהקמתו ועד פירוקו. ראוי לציין כי עיקר החומר הקשור לאצ"ל נמצא בארכיון מכון ז'בוטינסקי.

  
ציוני דרך בתולדות הארכיון

משנת 1948 ועד ראשית שנות ה-60 שכן ארכיון צה"ל במבנה ברחוב אסתר המלכה בתל-אביב.
בשנת 1961 הונחה אבן הפינה למתקן הארכיון בגבעתיים, על מגרש שבו נמצא עד היום "סליק ועדי" של ה"הגנה". בתקופה זו הוקמה מגנזה ביפו, כשלימים יוקם מוזיאון צה"ל בשטח זה. בשנות 1984 נחנך המתקן במחנה תל-השומר, ששימש בעיקר למחסנים, כשהמשרדים וחלק מהמחסנים שכנו עדיין בגבעתיים. בשנת 2003 הועברו משרדי הארכיון וכן המחסנים למתקן בתל-השומר ובנוסף נחנך מתקן נוסף לארכיון בצריפין.

ציוני דרך ארכיון 

 התיעוד בארכיון

בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון מצויים כ-14 מיליון תיקים, כ-4.5 מיליון תצלומים, כ-55,000 מפות ותצלומי אוויר, כ-100,000 קלטות קול, כ-80,000 סרטים, וכ-2,700 כרזות וכרוזים. 

תיעוד המגיע מצה"ל וממערכת הביטחון

כל יחידה, מרמת גדוד ומעלה, גונזת בארכיון אחת לשנה את התיעוד המצטבר בה; תיעוד המשקף למעשה את פעילותו של צה"ל על כל יחידותיו משנת 1948 ואילך. החומר עוסק, בין השאר, בהיבטי מבצעים, בארגון, בטכנולוגיה, בתורות לחימה, בהדרכה, בלוגיסטיקה, בחינוך ובהתיישבות.

תיעוד נוסף

פיקדונות מוסדיים (של יחידות מיוחדות).
פיקדונות אישיים (של בעלי תפקידים בכירים).
תיעוד מיחידות הסמך של משרד הביטחון (חלקי).
אוספים מיוחדים: לוחמים יהודים בצבאות העולם, מתנדבי היישוב לצבא הבריטי (החל מהמאה ה- 19).
תיעוד מתקופת היישוב, טרם הקמת המדינה: ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י.
חומר שלל שנלקח מצבאות האויב במהלך המלחמות השונות.
עיתונות: אינדקס עיתונות בנושאי צבא וביטחון, עיתונות צבאית, ביטאונים ועלונים.
ספרייה: התמחות בנושא צבא וביטחון.