אוסף מפות

מפה.jpgאוסף המפות המצוי בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון כולל כ-46,000 פריטים, ביניהם מפות טופוגרפיות, תצלומי אוויר, תרשימים, מפות קוד צה"ליות, מרשמי קרב ועוד.

רוב המפות הועברו לארכיון מיחידות שונות בצה"ל, למשל, יחידת המיפוי הצבאית, המחלקה להיסטוריה, וכן באמצעות גורמים פרטיים שהעבירו לארכיון מפות שנמצאו ברשותם ובכך העשירו את האוסף.  

ברשותנו מפות ותצלומי אוויר החל מתחילת ההתיישבות בארץ ישראל במאה ה-20 ועד היום.

המפות מתעדות את פעילותו המבצעית של צה"ל במלחמות השונות, בפעולות ובמבצעים שונים, בביטחון השוטף וכו'.

האוסף משמש בין השאר לתיעוד היסטורי-גיאוגרפי של ארץ ישראל, לצרכים מבצעיים, לפינוי מוקשים, ולמחקרים בדבר איתור נעדרים.

ניתן לעיין במפות שהועמדו לעיון הציבור ולקבל העתק סרוק על גבי  CD תמורת תשלום.