בקשה לעיון

​​​​​​בקשות בתפקיד מטעם צה"ל ומערכת הביטחון יש להפנות באמצעות המייל הצבאי.
​הטופס אינו מיועד למידע מתוך תיק אישי/רפואי. למידע מסוג זה יש לפנות לשלישות ראשית : meida.co@idf.il או ליחידה לפניות הציבור באכ"א 03-5691000.​