בקשה לעיון

​​​​​​בקשות בתפקיד מטעם צה"ל ומערכת הביטחון יש להפנות באמצעות המייל הצבאי.
​הטופס אינו מיועד למידע מתוך תיק אישי/רפואי. למידע מסוג זה יש לפנות למדור העברת מידע לאזרח במייל: kapatzmeida@digital.idf.il