מידע אישי/רפואי

מידע מתיקי פרט

מידע אישי על חיילים וקצינים המשרתים בצה"ל נשמר בתיקים אישיים שלישותיים. מסירת מידע מתיקים אלה אינה בסמכות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. שרות זה ניתן על-ידי אגף כח-אדם (אכ"א) בצה"ל.

מידע רפואי או אישי מלשכות הגיוס (על אנשים שלא שרתו בצה"ל):

מוקד הפניות של מיטב: טלפון: 1111 (מכל טלפון ישראלי, אין צורך בקידומת) 03-5691000 

כתובת דוא"​ל- meitav@digital.idf.il

מידע רפואי / אישורים רפואיים (אנשים ששרתו בצה"ל) ועיון בתיקים אישיים שלישותיים, בקשת מסמכים מתיקים אישיים שלישותיים:

מפקדת קצין משאבי אנוש ראשי / מדור העברת מידע לאזרח באמצעות מייל: Kapatzmeida@digital.idf.il

השירות מתיקים אישיים שלישותיים ניתן לאנשים שגוייסו עד יולי 2011. לאנשים שגוייסו מאוחר יותר אין תיק

אישי שלישותי פיסי, וכל המידע האישי שלהם נשמר במערכות מחשב. לקבלת מידע,

עליהם לפנות אל משרד קצינת פניות הציבור של אגף כח אדם (ראו להלן).

אישורים (למעט אישורים רפואיים. לדוגמא, אישורים על שרות או אי-שרות בצה"ל):
משרד קצינת פניות הציבור של אגף כוח אדם

טלפון: 1111 שלוחה 5 ואז שלוחה 4 (מכל טלפון ישראלי, אין צורך בקידומת) 03-5691000 שלוחה 5 ואז שלוחה 4.

כתובת דוא"​ל-      Kapatz@digital.idf.il