ארכיון לח"י

ארכיון לח"י (לוחמי חרות ישראל) פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

בשנת 2003 , בעקבות הסכם שנחתם בין משרד הביטחון לבין "העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח"י) וחלליהם", הועברו חומרים ארכיוניים שהיו ברשות העמותה לרשות ארכיון צה"ל ומעהב"ט.

האוסף כולל 2,704 תיקים, 4,451 תצלומים,  1,169 קלטות שמע, 93 קלטות ווידאו ו- 284 כרוזים. ארכיון צה"ל ומעהב"ט עומד בקשר עם העמותה להמשך קליטת חומרים ארכיוניים שהצטברו אצלם בשנים האחרונות.

תיקי ארכיון לח"י מרוכזים בכמה משלוחים וכוללים בין היתר את ארכיון "הכד", שהוא למעשה אוסף של מסמכים שהיו ברשותו של אברהם (יאיר) שטרן, בהיותו מזכיר ארגון האצ"ל, ממנו פרש עם הקמת ארגון לח"י בשנת 1940. בהיותו מנהיג נרדף הוא ביקש מאנשיו להטמין את החומר המנהלי שהיה ברשותו במקומות שונים בתל-אביב ארוזים בחמישה כדי חלב. מכל החמישה אותר בשנת 1958 כד אחד אשר הכיל חומר ארכיוני מתקופת היותו של אברהם  (יאיר) שטרן מזכיר ארגון אצ"ל.

הנושאים בארכיון "הכד" הינם מגוונים ומכילים התכתבויות בנושאים שונים, כגון יחסי האצ"ל עם גורמים שונים (השמאל בארץ ישראל ובפולין, בית"ר, ה"הגנה", הצ"ח, הבריטים), ארגון העפלה בלתי לגאלית, מודיעין, משטרה, העמדות נגד גיוס לצבא הבריטי, משפט ה-38, טייס, חינוך, הדרכה ואימון, פרסומים, שידורי רדיו ועוד.

כמו כן, התיעוד כולל תיקים של חללי לח"י, תיקים אישיים, אוספים פרטיים של אנשי לח"י, מפלגת הלוחמים, עדויות, פרסומים, התכתבויות ועוד.

העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח"י) וחלליהם שוכנת ב"בית יאיר" – הבית בו נרצח אברהם שטרן – יאיר, בשכונת פלורנטין בתל-אביב. הבניין הוא גם מקום משכנו של מוזיאון לח"י.​

לאתר העמותה להנצחת מורשת לח"י וחלליהם​​