אוסף הלוחם היהודי

על אודות האוסף

archives_decl.jpgראשיתו של אוסף "החייל היהודי בצבאות העולם ובמחתרות" בהוראה ובהנחיה של ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל, דוד בן- גוריון, להקמת ארכיון צה"ל (דצמבר 1948), בה ציין:

"ארכיון הצבא צריך לרכז לא רק החומר על צבא הגנה לישראל וקודמיו בארץ (הגנת הישובים היהודים מימי יסוד פ"ת, השומר, הלגיון העברי, ההגנה לכל הסעיפים וכו'), אלא גם על תולדות ההגנה העצמית בכל תפוצות הגולה וכן השתתפות היהודים במלחמות שחרור לאומיות ובין לאומיות וחלקם של יהודים בפיתוח האמנות והטכניקה הצבאית. ב.ג."

לאחר מאמץ רב שנים, התהווה בארכיון צה"ל אוסף נדיר בהיקפו ובאיכותו, המתעד את תפקידם ותרומתם של היהודים בפעילות הצבאית בצבאות העולם, בלחימה במלחמות הגדולות, בסכסוכים מקומיים, במלחמות עצמאות ובמאבקי תנועות ההתנגדות, וכן במחקר ובפיתוח ביטחוני.

האוסף כולל למעלה מ-8000 תיקים, בהם, בין השאר, תעודות ומסמכים (מקוריים או העתקים) שנוצרו החל מהמחצית השנייה של המאה ה – 19, וכלה בימינו אלה, המתעדים את שרותם של היהודים בצבאות ארצותיהם מיד עם קבלת זכויותיהם האזרחיות (האמנציפציה).

לצד התיקים הענייניים, מכיל האוסף כ- 3000 תצלומים, יומנים אישיים, רשימות אישיות , אותות, עיטורים, זיכרונות, מפות, קטעי עיתונות, ספרים, מחקרים, מאמרים וחוברות בעברית, באנגלית, ברוסית ובשפות נוספות, מוצגים, קלטות וידאו ותקליטורים. כל אלה מעידים על מעורבותם של היהודים בצבאות העולם ובמערכות הביטחון ועל תרומתם הרבה בהם.

האוסף מיועד לשימושם של אנשי אקדמיה וחוקרים בתחום, לצד תלמידים, סטודנטים, חיילים והציבור הרחב המתעניינים באספקט חשוב זה בהיסטוריה היהודית.​