מידע מתיקי פרט

​​​​​מידע מתיקי פרט- פנייה לגורמי צה"ל (תיקים אישיים/רפואיים ו​אישורים)​

מידע אישי על חיילים וקצינים ששירתו בצה"ל נשמר בתיקים אישיים שלישותיים. מסירת מידע מתיקים אלה אינה בסמכות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. שרות זה ניתן על-ידי אגף כח-אדם (אכ"א) בצה"ל. 

מידע רפואי או אישי מלשכות הגיוס (על אנשים שלא שירתו בצה"ל):

מוקד הפניות של מיטב: טלפון: 1111 (מכל טלפון ישראלי, אין צורך בקידומת) 03-5691000 

כתובת דוא"​ל-

מידע רפואי / אישורים רפואיים (אנשים ששירתו בצה"ל) ועיון בתיקים אישיים שלישותיים, בקשת מסמכים מתיקים אישיים שלישותיים:

מפקדת קצין משאבי אנוש ראשי / מדור העברת מידע לאזרח

באמצעות מייל: meida.co@idf.il

השירות מתיקים אישיים שלישותיים ניתן לאנשים שגוייסו עד יולי 2011. לאנשים שגוייסו מאוחר יותר אין תיק

אישי שלישותי פיסי, וכל המידע האישי שלהם נשמר במערכות מחשב. לקבלת מידע,

עליהם לפנות אל משרד קצינת פניות הציבור של אגף כח אדם (ראו להלן).

אישורים (למעט אישורים רפואיים. לדוגמא, אישורים על שרות או אי-שרות בצה"ל):
משרד קצינת פניות הציבור של אגף כוח אדם

טלפון: 1111 (מכל טלפון ישראלי, אין צורך בקידומת) 03-5691000 

כתובת דוא"​ל-

כתובת דואר – דואר צבאי 02919