אוסף הכרוזים והכרזות

כרזה1.jpgאוסף הכרוזים והכרזות המצוי בארכיון צה"ל מונה כ- 2,400 פריטים וכולל כרוזים ממלחמת העולם השנייה, מתקופת טרום הקמת המדינה ועד היום.
השימוש בכרוזים ובכרזות כאמצעי פרסום והסברה בציבור מאפשר לנו לראות בהם בבואה ותיעוד לאירועי המדינה שבדרך ומדינת ישראל.

בארכיון צה"ל מצויות כרזות הקשורות למאמצי גיוס היישוב בעת מלחמת העולם השנייה, ובהם צווי גיוס ליחידות שונות בצבא הבריטי (ATS, WAAF) ועוד.
לעיצוב הכרוזים והכרזות גויסו מיטב הגרפיקאים של היישוב.
בתקופת המחלוקות ביישוב בין פעילי המחתרות השונות ("הגנה", אצ"ל ולח"י) פורסמו כרוזים על ידי כל אחת מהמחתרות הללו, ובהם בא לידי ביטוי העימות ביניהן.
לקראת פרוץ מלחמת העצמאות ראו אור כרוזים וכרזות, בשפות שונות, בדבר התגייסות לשירות העם, זאת כדי שגם העולים החדשים שזה עתה הגיעו ארצה יוכלו להשתתף במאמץ המלחמתי. כך יוצא שבאוסף הכרזות ישנם כרזות בשפות יידיש, בולגרית, רומנית וכו'.

כרזה2.jpgבראשית שנות החמישים שיקפו הכרוזים והכרזות את הבעיות שניצבו בפני המדינה הצעירה בקליטת העלייה, בקשיי הכלכלה ובערעור הביטחון בגבולות.
האוסף המצוי בארכיון כולל גם כרוזים העוסקים בביטחון שדה ובביטחון מידע, בחינוך ובהסברה לחיילי צה"ל, וכן בעידוד גיוס לחילות צה"ל השונים, למשל, חיל הים, חיל האוויר, הצנחנים ועוד.

ניתן לקבל העתקי כרזות סרוקות על גבי CD בתמורת תשלום