ארכיון הפלמ"ח

ארכיון הפלמ"ח פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון.

עם הנחת אבן הפינה להקמת בית הפלמ"ח בשנת 1993 החלה פעילות לאיסוף מסמכים, מוצגים ופריטים הקשורים לפלמ"ח ולחללי הפלמ"ח. החומרים שנאספו שמשו מסד נתונים לארכיון הווירטואלי אודות ההיסטוריה של הפלמ"ח. בשנת 2000 נחנך בית הפלמ"ח על-ידי עמותת דור הפלמ"ח, ובשנת 2005 ארכיון הפלמ"ח הועבר מהעמותה לארכיון צה"ל.

במקביל לאתר הפלמ"ח, הוקמו בארכיון הפלמ"ח ספרייה בת אלפי כותרים ומאגר של סרטים, עדויות, תמונות ומוצגים. במקביל הוקם חדר הנופלים עם מגירות לכול נופל ונופלת של הפלמ"ח בין השנים 1941-1949.

מאגר המידע הממוחשב בבית הפלמ"ח ובאתר הפלמ"ח כולל: 1301 מושגים הקשורים לתולדות הפלמ"ח ומורשתו בשפה העברית. 500 מושגים מתורגמים לאנגלית ונגישים באתר; 3029 כותרים, מאמרים וחוברות; 1197 רשומות של חללי הפלמ"ח; שמות של 6851 של לוחמות ולוחמי פלמ"ח, מחציתם עם קורות חיים ותמונות; 57 מפות של מבצעים ואתרי קרבות; 197 אלבומי תמונות; 27,652 תמונות; 1447 סרטים; 23 שירים; 43 מוצגים; 650 עדויות ורישום של 35,940 פריטי ארכיון שונים. עובדי הארכיון נמצאים בקשר עם חברי עמותת דור הפלמ"ח ובני המשפחות להמשך קליטת חומרים ארכיוניים שהצטברו אצלם בשנים האחרונות.

המאגר הממוחשב מקושר גם לאוצר תמונות הפלמ"ח, המכיל עשרות רבות של אלבומי תמונות. אתר הפלמ"ח מכיל קישורים וירטואליים למאגרים הפיזיים של הארכיון. בנוסף, בארכיון הפלמ"ח עומד לטובת המעיינים חדר עיון עם עמדות מחשב, ספרים, סרטים, מאגר עדויות, אוסף גדול של תיקים אישיים של אנשי הפלמ"ח, וזאת יחד עם אוסף של תיקי נושאים אשר נוצר עם השנים על ידי אנשי הארכיון מעיזבונות ופיקדונות של אנשי הפלמ"ח, בני משפחות השכולות, העיתונות הכתובה ועוד.

בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ישנם מסמכים הנוגעים לפעילות הפלמ"ח במלחמת השחרור, ובארכיון יד טבנקין ישנם מסמכים מקוריים של פעילות הפלמ"ח מהשנים 1941-1949.

עמותת דור הפלמ"ח שוכנת בבית הפלמ"ח שברמת אביב. הבניין הוא גם מקום משכנם של מוזיאון הפלמ"ח, וכולל את האודיטוריום ע"ש לוחמי השיירות.

פניות לארכיון הפלמ"ח יש לשלוח בקישור הבא

Inquiries to the Palmach Archive please press on the link: Scrutiny request


לאתר הפלמ"ח לחצו כאן.​