על הארכיון

הארכיון לתולדות 'ההגנה' פועל במסגרת ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. הארכיון הוקם בשנות החמישים של המאה העשרים והתבסס תחילה בעיקר על תיעוד שנאסף לצורך כתיבת ספר תולדות ההגנה (כרכים א-ג, 1954–1972).

במשך השנים נוסף לארכיון חומר רב ומגוון, והוא כולל כיום בין היתר אוספי תעודות גדולים של המפקדה הארצית (מ"א) ושל מטכ"ל 'ההגנה' על לשכותיו וגופיו; חלקים נרחבים מארכיון שירות הידיעות (ש"י), ובכללם אוסף תעודות של הש"י הערבי (1940–1942) ושל ממשיכתו – המחלקה הערבית (מע"ר) בש"י (1942–1948); אוסף תעודות רחב היקף של המוסד לעלייה ב; כ-150,000 תעודות של המחלקה לחקירות פליליות (Criminal Investigation Department – CID, 'הבולשת' בלשון היישוב) של משטרת המנדט; עשרות אלפי תעודות שצולמו בארכיונים בארץ ובחו"ל לפרויקט הבינאוניברסיטאי לחקר ההעפלה ע"ש שאול אביגור, ושלאחר סיומו הופקדו בארכיון לתולדות 'ההגנה'; כ-7,500 עדויות של חברי 'ההגנה'; כ-23,900 תצלומים, כ-1,750 מפות ותרשימים וכ-1,000 כרזות וכרוזים.

הארכיון לתולדות 'ההגנה' שוכן מאז 1961 ב'בית אליהו גולומב' בשדרות רוטשילד 23 בתל אביב. הבניין הוא גם מקום משכנו של מוזיאון 'ההגנה'.