מפות ותרשימים

התיעוד בארכיון לתולדות 'ההגנה' מסודר לפי סוגים הן מסיבות תוכניות והן לצורך שמירה נאותה, בהתאם למקובל בתחום הארכיונאות. סוג תיעוד: מפות ותרשימים כולל כ-1,700 פריטים.

באוסף המפות של הארכיון שמורות מפות רבות שהוכנו בידי מחלקת המדידות של ממשלת המנדט. המחלקה הכינה סדרות של מפות בקני-מידה שונים שכיסו את המרחב הגאוגרפי של ארץ-ישראל המנדטורית. המפות עודכנו ותוקנו במועדים שונים לכל אורכה של תקופת המנדט.

חלק ממפות מחלקת המדידות המנדטורית הגיע בדרכים שונות לידי 'ההגנה' ושימש את הארגון לצרכיו. מחלקת המפות של לשכת התכנון (לת"כ) במטכ"ל 'ההגנה' הכינה העתקי שמש של המפות המקוריות והפיצה אותן על פי דרישה לקציני התכנון במרחבים הפיקודיים ובפלמ"ח לצורכי תכנון ומודיעין; עותקים רבים נשלחו ללשכת ההדרכה (לה"ד) במטכ"ל עבור קורסים והדרכות; ומפות הוכנו והופצו כמובן גם לצרכים מבצעיים, למשל בתקופת המאבק החמוש נגד הבריטים בין אוקטובר 1945 ליולי 1946. מחלקת המפות השתמשה במפות המנדטוריות גם כבסיס להכנת מפות מקוריות שלה.​

מרכיב ייחודי באוסף כולל מאות תרשימים שהוכנו ב'הגנה' בשנות השלושים והארבעים. תיעוד זה נדיר ופריטיו רובם ככולם שמורים בארכיון לתולדות 'ההגנה' בלבד. בין פריטים אלה מצויים תרשימים שהוכנו במסגרת העבודות לביצור הגבול הצפוני של הארץ בשנות המרד הערבי (1936–1939) (פרויקט 'גדר הצפון'); 'תכנית אבנר' משנת 1937 – תכנית הגנה ארצית ראשונה ב'הגנה', שהוכנה בידי מפקד מחוז תל אביב אלימלך זליקוביץ (אבנר) למקרה שוועדת פיל תמליץ על חלוקת הארץ והבריטים יפנו אותה; ותרשימים של מערכי הגנה וקשר בתל אביב, שהוכנו בסמוך לפרוץ מלחמת העצמאות.​

אילוסטרציה 1 לדף הבית-התיעוד בארכיון-מפות ותרשימים.jpg אילוסטרציה 2 לדף הבית-התיעוד בארכיון-מפות ותרשימים.jpg אילוסטרציה 3 לדף הבית-התיעוד בארכיון-מפות ותרשימים.jpg

קטע ממפת ארץ-ישראל בקנה-מידה 1:250,000, בעריכת זלמן ליפשיץ, מהדורה שלישית מתוקנת, הוצאת מחלקת המדידות המנדטורית, 1946.​

נוסח נקי של מפת ראות לירקון שהכינה כיתת הסיירים של פלוגה א בחיל השדה (חי"ש) במחוז תל אביב על בסיס סיור בשטח בנובמבר 1944.​

מפתMIQVE YISRAEL  (מקווה ישראל) בקנה-מידה 1:20,000, מהדורה מתוקנת מרס 1943, של מחלקת המדידות המנדטוריות.