תצלומים

התיעוד בארכיון לתולדות 'ההגנה' מסודר לפי סוגים הן מסיבות תוכניות והן לצורך שמירה נאותה, בהתאם למקובל בתחום הארכיונאות. סוג תיעוד: תצלומים כולל כ-23,900 תצלומים המתעדים את 'ההגנה', חבריה ופעילותה, וכן התרחשויות, אנשים, אתרים ונופים בארץ-ישראל וביישוב היהודי בארץ במחצית הראשונה של המאה העשרים ואף בחו"ל. רוב התצלומים באוסף צולמו בידי צלמים חובבים מחברי 'ההגנה' ומיעוטם בידי חברי הארגון שהוכשרו בצילום או בידי צלמים מקצועיים.​

נושאים ייחודיים או בולטים המתועדים בתצלומים כוללים למשל את הגדודים העבריים בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה; חיי יומיום בסניפי 'ההגנה' בערים הגדולות בשנות העשרים; מאורעות 1920, 1921, 1929 ו-1936–1939 (המרד הערבי); הנוטרות העברית; עליות לקרקע של יישובי חומה ומגדל בשנות המרד הערבי ובשנות הארבעים; קורסים ואימונים ב'הגנה'; ההתנדבות לצבא הבריטי ופעילות היחידות היהודיות-עבריות במסגרתו במלחמת העולם השנייה; ההעפלה והבריחה; ומלחמת העצמאות. מצויים גם עשרות תצלומי אוויר שחלקם צולמו בידי עובדי מחלקת המפות של לשכת התכנון (לת"כ) במטכ"ל 'ההגנה', חלקם בידי מחלקת הטיס של הפלמ"ח ואחדים מהם הושגו ממקורות בריטיים.