מי מכיר? מי יודע?

אחד התחומים החשובים בעבודתו של כל ארכיון היסטורי הוא מִפְתוּח התיעוד השמור בו, כלומר רישום, עריכה והגשה של מידע מרוכז על כל פריט ופריט ארכיוני. מטבע הדברים כמות ואיכות המידע על הפריטים השמורים בארכיון לתולדות 'ההגנה' אינן אחידות, ולצד פריטים שהמפתוח שלהם משביע רצון ישנם לא מעט פריטים שמפתוחם לוקה בחסר. כמובן שככל שההווה מתרחק מזמן יצירתם של הפריטים או מן התקופה, ההתרחשויות והאנשים המתועדים בהם – כך קשה יותר להשלים את המידע החסר.

לצד הצורך להשלים מידע חסר על פריטים המתעדים התרחשויות חשובות או ממלאי תפקידים מרכזיים, עלינו למלא פערי מידע גם ביחס לפריטי תיעוד על אירועים, פעילויות, אנשים ומקומות השייכים לשגרת העשייה היומיומית, ואף המינורית יותר, ב'הגנה'. בדרך כלל פערי מידע מן הסוג השני הם הקשים ביותר למילוי.

דף זה נועד איפוא לסייע לארכיון לתולדות 'ההגנה' להשלים או לצמצם את המידע החסר על פריטים השמורים בו באמצעות פנייה אליכם, הגולשים.​

מבחר פריטים ראשון

א. תצלום מס' 6991 באוסף התצלומים של הארכיון לתולדות 'ההגנה' (את"ה)

 

 

לפי המידע המוצג בדף התצלום שבמחשב הארכיון, תצלום זה נמסר לארכיון בידי עזרא סופר (אין תאריך הפקדה), ומתועדת בו כיתת המשמר הנע (מ"ן) של משטרת היישובים העבריים (מי"ע) בקיבוץ כפר גליקסון. להשלמת המפתוח של תצלום זה דרושים תאריך ומקום הצילום, שמותיהם של עשרת חברי הכיתה המצולמים ומיקום כל אחד מהם בתצלום. נשמח לקבל מידע רלבנטי נוסף הן על המצולמים והן על המ"ן של כפר גליקסון.

האם ברשותכם תצלומים נוספים של כיתת מ"ן כפר גליקסון או של מ"נים מיישובים אחרים?

 

ב. תצלום מס' 6632 באוסף התצלומים של את"ה

 

 

לפי המידע המוצג בדף התצלום שבמחשב הארכיון, בתצלום זה מתועדים משתתפים ב'קורס בקריית ענבים' והוא צולם ב-20 באוגוסט 1939. עוד מצוין כי מפקד הקורס היה שלמה רבינוביץ (שמיר), ובין המצולמים א' אריאלי, דני אגרון, דב נעמן, צבי הורביץ (גילת) ושמואל מטות.

נראה כי היה זה קורס ארצי למפקדי כיתות (מ"כים) של 'ההגנה', אחד משניים שהתקיימו בקריית ענבים ב-1939. האמנם? וכן, זיהינו את צבי הורביץ (גילת), אחד ממדריכי הקורס, העומד ראשון משמאל. האם תוכלו לסייע לנו למקם בתצלום את יתר ארבעת המשתתפים המוזכרים בשמם (אריאלי, אגרון, נעמן ומטות)? ולזהות משתתפים נוספים המופיעים בו? נודה גם על מידע אודות הקורס עצמו, שאינו מצוי בפרסומים או במקורות זמינים אחרים.

האם ברשותכם תצלומים נוספים של קורס זה או של קורסים אחרים ב'הגנה'?

 

ג. תצלום מס' 8541 באוסף התצלומים של את"ה

 

לפי המידע המוצג בדף התצלום שבמחשב הארכיון, בתצלום זה מתועדים 'פעילי "ההגנה" בנפת יזרעאל', והוא צולם בשנת 1944. בתצלום נראים 17 אנשים, אך רק אחד מהם מזוהה – ישראל בן-אליהו, היושב שביעי מימין.

נפת יזרעאל הייתה אחת מארבע הנפות בגליל הצפון של 'ההגנה' (בארגון הטריטוריאלי של 'ההגנה' בשנות הארבעים המרחבים הפיקודיים הראשיים היו שלושה גלילות כפריים – צפון, תיכון ודרום – ושלושה מחוזות עירוניים: חיפה, תל אביב וירושלים. הנפות היו מרחבי המשנה של הגלילות). לפי כרטיסו האישי של ישראל בן-אליהו בכרטסת מנגנון הקבע של 'ההגנה', הוא מונה למפקד נפת יזרעאל ב-22 בנובמבר 1944. לפני כן שימש מפקד נפת גלבוע בגליל הצפון. אנו משערים כי בתצלום זה מתועד מפגש חגיגי לציון כניסתו של בן-אליהו לתפקידו החדש, וכי יתר המצולמים הם פעילים מרכזיים של 'ההגנה' בנפת יזרעאל ואולי גם מספר מבקרים מן הפיקוד העליון של 'ההגנה' ו/או ממטה גליל הצפון. האמנם? האם אתם מזהים אחד או יותר מן המצולמים ותוכלו למסור לנו פרטים אודותיו? והיכן ומתי התקיים המפגש?​

האם ברשותכם תצלומים נוספים של ישראל בן-אליהו, של פעילי 'ההגנה' בנפת יזרעאל או של פעילויות 'ההגנה' בנפה?