כ''ט בנובמבר 1947 - התקבלה תכנית החלוקה

{{item.MODExhImgDesc}}

{{shortText(item.MODExhImgDesc)}}

​ב- 29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האו"ם, החלטה בדבר חלוקת ארץ-ישראל והקמת שתי מדינות – יהודית וערבית, ואזור בין-לאומי בירושלים וסביבתה. תושבי הישוב היהודי קיבלו בשמחה ובמחולות. תגובת הערבים היתה שונה. הם מחו והחריפו את תוקפנותם כלפי היישוב היהודי.

סרטונים

ללובי התערוכות