משק לשעת חירום

מוכנות המשק בשעת חירום על היבטיו השונים (כוח אדם, ייצור חקלאי, ייצור תעשייתי, אחזקת מלאים, חומרי גלם, תחבורה ועוד) העסיקו את קברניטי המדינה מראשית הקמתה. עוד בטרם הסתיימה מלחמת העצמאות, בסוף דצמבר 1949 הורה ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון להקים מועצה עליונה להסדר כוח אדם ליד משרד ראש הממשלה בהשתתפות באי כוח משרדי ראש הממשלה, ביטחון, חינוך ותרבות, חקלאות, מסחר ותעשייה, עבודה, פנים וצה"ל.

ב- 1951 מונתה ועדה עליונה לתכנון המשק לימי חירום וחברים בה מנהלים כלליים של משרד ראש הממשלה, החקלאות, המסחר והתעשייה, סגן המנהל הכללי של משרד הביטחון וסגן הרמטכ"ל.

למרות המסמכים המוקדמים העוסקים במל"ח, נקבע כי מועד הקמת מל"ח הוא ה- 27.11.1955, בעקבות החלטת ממשלה שהתקבלה באותו תאריך.

מובאים כאן מספר מסמכים המספרים מעט מראשית ההיסטוריה של מל"ח.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

7.jpg
ללובי התערוכות