אסון המסוקים

​בליל ה- 4.2.1997 אירעה תאונה אווירית, כאשר שני מסוקי יסעור של חיל האוויר התנגשו זה בזה מעל עמק החולה בעת שהובילו לוחמים למוצבי צה"ל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. אחד המסוקים התרסק בחצר במושב שאר-ישוב, והשני התרסק בשדה פתוח ליד קיבוץ דפנה.

יהי זכרם ברוך!

ארכיון צה"ל ומעהב"ט מעמיד לרשות הציבור את מסמכי ועדת החקירה לחקירת נסיבות תאונת היסעורים מיום 4.2.1997; ישיבת פורום מטכ"ל (מטה כללי) מיום 5.2.1997; פקודת היום בחתימתו של רא"ל אמנון ליפקין שחק ראש המטה הכללי מיום 5.2.1997 וחוזר מיוחד מטעם ארגון עובדי משרד הביטחון מיום 5.2.1997.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות