ראשית ימי הח''ן

{{item.MODExhImgDesc}}

{{shortText(item.MODExhImgDesc)}}

​עוד מקדמא דנא היוו הנשים התנ"כיות לא רק 'עזר כנגדו' בעולם פטריארכאלי, אלא חוד חנית של עם, של חברה, של משפחה. מאימותינו הלאומיות – שרה, רבקה רחל ולאה, שידן בכל; עבור בנביאות כדבורה וחולדה, בדמויות מיכל ובת שבע וכלה בנשים חזקות ואמיצות כרחב הזונה, כיעל שחיסלה בדרכי ערמה את סיסרא שר צבא חצור (שופטים, ד') וביהודית שחיסלה את שר הצבא נבוכדנצר מלך אשור הולופרנס; כולן בחכמתן, בעורמתן ולעתים בכוחן הפיזי ניהלו בתי אב, בתי מלוכה, חברות ואף צבאות בטקטיקות ובאסטרטגיות שלא היו מביישות מצביא ורמטכ"ל.

חיל הנשים כחיל עצמאי שתפקידו לדאוג לצרכיהן הייחודיים של הנשים, תוך שילובן השוויוני בצה"ל החל להתגבש במהלך 1949, סמוך לסיומה של מלחמת העצמאות.

סרטונים

ללובי התערוכות