מלחמת ששת הימים

​המודיעין במלחמה

ראש אמ"ן אלוף אהרון יריב מעיד בפני יחידת ההיסטוריה על המודיעין לפני המלחמה, על ההתלבטויות מתי לתקוף, האם לכבוש העיר העתיקה ואת רמת הגולן ועל היחסים המורכבים בין הדרג המדיני והצבאי:

"שר הביטחון אמר "העיר העתיקה בואו נסגור אותה סביב" כי היו בתוכה מקומות קדושים, בעיה עם העולם וכו'... .מה הביא לשינוי? אני חושב פשוט התפתחות בשטח"

"שר הביטחון אמר לנו אני נותן לכם 3 הנחיות... לא להגיע עד התעלה- להיעצר לפניה. למה? לא רוצה"

"קמתי לקרוא ניירות, ואומרים לי שר הביטחון קורא לך, הוא על הטלפון. אומר לדדו: אתה יכול לעלות בהליקופטר על הרמה".

בתערוכה תמצאו גם עדויות נוספות של קציני המודיעין המספרים על הקרבות בהם השתתפו, על לקחי המלחמה כמו המחסור בחומרים מודיעיניים ועל גבורתם של הלוחמים.

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות