מלחמת ששת הימים

​ישראל מתכוננת

ב-15 במאי, בעקבות הידיעות על הכנסת כוחות מצריים לסיני, הורה הרמטכ"ל יצחק רבין להניע את כוחות השריון הסדירים דרומה, וב-16 במאי נשלחה פקודת "רוגל": כוננות לגיוס מילואים, ואושר לגייס 5,000 אנשי מילואים.
בימים הבאים, בעקבות חדירת מטוסים מצריים לשטח ישראל והערכות מודיעין המצביעות על אפשרות גוברת של התקפה מצרית, אושר גיוס מילואים נוסף של כ-40,000 איש, וב-23 במאי על גיוס כל מערך המילואים.
במהלך הימים הבאים הוכנו תכניות מבצעיות בעלות היקף פעילות מבצעית משתנה בהתאם לצורך לתת מענה להתרחשויות בשטח: תכנית "סדן" להגנת מרחב המדינה
(1966), פקודת "רוגל" מס' 2 – כוננות לבלימת כוחות מצריים בגזרת פיקוד דרום, כוננות ביתר הפיקודים – כולל כוננות אוויר וים (17 במאי), תכנית "קרדום" מס' 1 – השמדת חיל האוויר המצרי והכוח המצרי בקדמת סיני (20 במאי), תכנית "עצמון" – השמדת חיל האוויר המצרי וכיבוש רצועת עזה (20 במאי), "מקבת" – כיבוש רמת הגולן, "פרגול" – כיבוש הגדה המערבית (30 במאי).
עד פרוץ המלחמה, ב-5, ביוני עברו התכניות והפקודות שינויים ועודכנו בהתאם להתפתחויות. עם כניסתו של משה דיין לתפקיד שר הביטחון עברו התכניות שינויים משמעותיים, שהניבו פקודת מבצע חדשה: "נחשונים" (3 ביוני).

  • {{slideCollection.image1.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image2.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image3.MODExhImgDesc}}
  • {{slideCollection.image4.MODExhImgDesc}}

סרטונים

ללובי התערוכות