דוח ''ועדת אגרנט''

הקמת ''ועדת אגרנט''
מלחמת יום הכיפורים החלה ב- 6 לאוקטובר 1973 בשעה 14:00 , כאשר כוחות אויב תקפו בו-זמנית את כוחות צה"ל בשתי חזיתות, הסורית והמצרית. המועד שבו נפתחה המלחמה הפתיע את מקבלי ההחלטות בישראל הן בדרג המדיני: ראש הממשלה גולדה מאיר ושריה, ובראשם שר הביטחון משה דיין, והן בדרג הצבאי: הרמטכ"ל רא"ל דוד (דדו) אלעזר וקציניו. בימים הראשונים של המלחמה נאלץ צה"ל להתמודד עם כוחות אויב עדיפים במצבים קשים ביותר. רק לאחר מספר ימים, ב-8 באוקטובר 1973, החל שלב התקפת הנגד, והדיפת האויב התמהמהה עד ל-15 באוקטובר עם צליחת תעלת סואץ.
למרות שהמלחמה הסתיימה ב- 24 באוקטובר 1973 (הפסקת האש על פי החלטת מועצת הביטחון של האו"ם) כשיד ישראל על העליונה בשתי החזיתות, אבדותינו (כמו גם אלה של האויב) היו כבדות מנשוא: 2689 הרוגים, 16 נעדרים , 7251 פצועים ו-301 שבויים.
לא רק האבדות הרבות בנפש, אלא גם הידיעות שזרמו לעורף מהיחידות בחזית וההאשמות הדדיות שהטיחו זה בזה מפקדים בכירים ביותר בצה"ל, השאירו משקע כבד בקרב העם. ככל ששוחררו יותר חיילי מילואים שסיפרו על אשר עבר עליהם, גברו הקולות בציבור שדרשו להקים ועדת חקירה שתחקור את מה שנודע מאוחר יותר כ"מחדל" מלחמת יום הכיפורים.
ב- 18.11.1973 החליטה הממשלה בתוקף סמכותה לפי חוק ועדות חקירה תשכ"ט – 1968 להקים "ועדת חקירה לעניין מלחמת יום הכיפורים" לחקירת:
1) "המידע, בימים שקדמו למלחמת יום-הכיפורים על מהלכי האויב וכוונותיו לפתוח במלחמה, וכן ההיערכות וההחלטות של הגורמים הצבאיים והאזרחיים המוסמכים לכך, בקשר למידע האמור".
2) היערכותו של צה"ל למלחמה בדרך-כלל, כוננותו בימים שקדמו למלחמת יום הכיפורים ופעולותיו עד לבלימת האויב..."
בעקבות החלטת הממשלה להקים ועדת חקירה מינה נשיא בית-המשפט העליון ב- 21.11.1973 את חברי הועדה, בראשות כבוד שופט בית המשפט העליון ד"ר שמעון אגרנט חברי הוועדה: שופט בית המשפט העליון-מר משה לנדאו; מבקר המדינה-דר' יצחק נבנצאל; רא"ל (מיל) פרופ' יגאל ידין ונציב קבילות חיילים רא"ל (מיל) חיים לסקוב.
עבודת הוועדה נמשכה למעלה משנה, ועם סיומה בראשית 1975, רוכז כל חומר הועדה והועבר לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון למשמרת, לפי החלטת הממשלה.

קרא עוד 

לעדויות "ועדת אגרנט"

  • {{a.Title}}
{{n+1}}